Một Góc Phố Gallery

Hình ảnh lưu trữ của MGP Website

Click to view full size image

Tướng Trần Văn Đôn
Anh hùng đảo chánh hay Phản tướng ?

ah-hay-lt1.jpg ah-hay-lt2.jpg ah-hay-lt3.jpg ah-hay-lt4.jpg ao-dai-ngoi-xe-xich-lo-viet-nam-sai-gon-1961.jpg
Rate this file (No vote yet)