Một Góc Phố Gallery

Hình ảnh lưu trữ của MGP Website

Click to view full size image

Tướng Dương Văn Minh
Anh hùng đảo chánh hay Phản tướng?
Hàng tướng của vc, và hèn tướng và tội đồ của dân Nam Việt = 100%

ah-hay-lt3.jpg ah-hay-lt2.jpg ah-hay-lt1.jpg tonthatdinh.jpg ma-tuyen.png
Rate this file (No vote yet)