Một Góc Phố Gallery

Hình ảnh lưu trữ của MGP Website

Click to view full size image

Dương Văn Minh Và Vũ Văn Mẫu
Hai con gà chết - Phản tướng và Phản sư trên đường thành hàng tướng & hàng sư = tội đồ của dân miền Nam

noinhuc-cua-hangtuong.png saigon-30-4-1975_o.jpg dvm-vvm.png ah-hay-lt4.jpg ah-hay-lt3.jpg
Rate this file (No vote yet)